Press "Enter" to skip to content

Posts published in “mandala”

Social Media Listening tools คืออะไร?

admin 0

Social Media Listening tools คืออะไร? ‘เรามีชีวิตจริงอยู่บนโลกออฟไลน์ แต่เราเลือกใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้นทุกวัน’’ ผ่านการติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ใช้ชีวิตทั้งสองโลกได้อย่างลงตัว อย่างป้าสมศรีทำขนม และไลฟ์สดผ่าน Facebook หรือนายชวินกำลังแพคของส่ง พร้อมกับตอบลูกค้าผ่านทางเพจไปด้วย ทุกวันนี้ข้อมูลหลั่งไหลอยู่ตลอดเวลาทั้งจากแบรนด์ที่สื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือจากลูกค้าที่พูดถึงแบรนด์ผ่าน Social Media

คุณค่าและความจริงของข้อมูล Big Data

admin 0

คุณค่าและความจริงของข้อมูล Big Data ในปัจจุบัน Big Data ได้กลายเป็นทุนหรือทรัพย์สินไปแล้ว ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางบริษัทมูลค่าของบริษัทเกิดมาจากข้อมูลของเขา และในขณะนี้เขาก็วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลให้สูงชึ้นไปอีก

กลยุทธ์ในการฟังสื่อสังคมออนไลน์ SOCIAL LISTENING TOOLS

admin 0

กลยุทธ์ในการฟังสื่อสังคมออนไลน์ SOCIAL LISTENING TOOLS สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Twitter, Instagram, Facebook ฯลฯ เป็นช่องทางสำคัญในปัจจุบันที่แบรนด์ และองค์กรต่างๆ ใช้เพื่อสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ขององค์กรของตน เข้าถึงกลุ่มผู้คน กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของแบรนด์และองค์กรนั้นๆ

การใช้ Social Media Monitoring

admin 0

การใช้ Social Media Monitoring เราจะใช้ Social Media Monitoring กันไหม? เราควรจะซื้อของเจ้าไหนดี? เพราะก่อนจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ เราก็ต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไร เราจะใช้เครื่องมือนี้แก้ปัญหาอะไรเป็นพิเศษ เพราะถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว Social Media Monitoring ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น