Press "Enter" to skip to content

Posts published in “cma”

เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ

admin 0

เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกๆ ท่าน คงตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ดีนะครับ เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การคิดเพื่อแก้ปัญหา การคิดเพื่อตัดสินใจ ซึ่งทักษะการคิดแบบนี้มีความจำเป็นมากๆ ในการดำเนินชีวิตเมื่อเขาเติบโตขึ้นครับ โดยส่วนตัวผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับว่า หากเราปล่อยให้ลูกอ่อนเลขตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา ความไม่เข้าใจจะสะสมไปเรื่อยๆ นี่มันยากที่จะแก้ไข

จินตคณิต : การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

admin 0

จินตคณิต : การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ “สมอง” เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น จะส่งผลสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก