Press "Enter" to skip to content

Posts published in “สุขภาพ”

บ้วนปากด้วยน้ำเกลือดีต่อสุขภาพ

admin 0

บ้วนปากด้วยน้ำเกลือดีต่อสุขภาพ น้ำเกลือบ้วนปากมีประโยชน์ต่อสุขภาพปากของคุณหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บคอ เป็นแผลที่เหงือก หรือเพิ่งเข้ารับการรักษาปัญหาในช่องปาก จริง ๆ แล้วการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือไม่ได้ใช้แทนวิธีการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากวิธีอื่น ๆ แต่สามารถใช้เป็นแนวทางเสริมเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากให้แข็งแรงอยู่เสมอ สามารถใช้ได้ในทั้งเด็กและผู้ใหญ่

การตรวจสุขภาพปอด

admin 0

การตรวจสุขภาพปอด เป็นการตรวจที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการคัดกรองโรคปอดจากการทำงานตั้งแต่ในระยะเนิ่นๆ ก่อนที่จะมีอาการ เนื่องจากปอดเป็นอวัยวะที่มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลของสภาพอากาศได้ค่อนข้างดี อาการเหนื่อยง่าย ไอเรื้อรัง หรือหอบเหนื่อย จึงมักปรากฏหลังจากพยาธิสภาพในปอดเกิดขึ้นมากแล้ว การตรวจสมรรถภาพปอดจึงถือว่าเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานในงานอาชีวอนามัย การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพปอดทำได้ง่าย ไม่เจ็บตัว ใช้เวลาไม่มาก ไม่ต้องเตรียมตัวมาก เพียงแต่ใส่เสื้อผ้าที่หลวมไม่คับ เพื่อให้ออกแรงหายใจได้เต็มที่ และไม่ควรทานอาหารหนักก่อนมาทำ ผู้ที่ใช้ยาขยายหลอดลมควรหยุดยารวมทั้งหยุดสูบบุหรี่ก่อน 24 ชั่วโมง ถ้าตรวจแบบทั่วๆ ไปจะใช้เวลาประมาณ 15 – 30 นาที ข้อควรคำนึงถึงก่อนส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสมรรถภาพปอดสำหรับสถานประกอบการ 1.เครื่องมือในการตรวจ ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะตามที่กำหนดไว้ และมีเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือมาแสดงในวันที่ตรวจ…

สุขภาพดี : ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

admin 0

สุขภาพดี : ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นภัยแฝงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ แต่หากมีอาการผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอก เสี่ยงหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจวาย บางรายเสียชีวิตแบบกะทันหันได้ หากพบว่ามีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที